Pokyny pro tréninky Tenisové školy

Od 14.4. do 3.5.

· vzhledem k tomu, že vláda povolila venkovní sportoviště, začali bychom s tenisovým tréninkem po Velikonocích od úterý 14. 4. 2020

· budeme hrát první 3 týdny, tzn. od 14. 4. do 3. 5. 2020 dle zimního rozvrhu. Tento trénink nebudete platit, je to forma kompenzace za neodehrané poslední 3 týdny halové sezony, které byly kvůli koronavirové karanténě zrušeny

· dle nařízení vlády se bude trénovat zatím v omezených podmínkách, bez přístupu rodičů do areálu, bez šaten a sociálního zařízení, atd. Detailní info o provozu ještě bude zveřejněno na webových stránkách

· pokud by už někdo pozapomněl, rozvrh najdete zde

· je možnost si domlouvat s trenéry nad rámec skupinových tréninků i hodiny individuální, řešte prosím individuálně s konkrétním trenérem. Tyto tréninky budou zpoplatněny dle běžných sazeb, platba přímo u trenéra

· dál, od 4. 5. 2020, bychom začali trénovat dle letního rozpisu, uvidí se, jak se to bude všechno vyvíjet, jak to bude se školní docházkou atd.

· pravidelné kondiční tréninky v úterý a ve čtvrtek zatím nejsou, budeme to dle nařízení vlády průběžně aktualizovat. Děti hrající ve družstvech dostanou soupis kondičních cvičení individuálně

· co se soutěží družstev týče, čekáme na pokyny Českého, potažmo Jihomoravského, tenisového svazu

· pokud by jste měli dotazy, Eva Komárková je k dispozici buď na tel. 731 776 150 nebo na mailu komarkova.eva@seznam.cz

Buďte všichni zdrávi a už se moc těšíme s dětmi na viděnou!

Kolektiv trenérů tenisové školy


Zobrazit všechny aktuality