Žideničtí tygři

Tréninkové programy

 

Tréninkový systém hráčů ve věku 10-18 let


Základ tréninkové koncepce tvoří
kolektivní tréninkové programy „Tým 2020 a „Tým plus 2020“, doplněné možností tréninku nejúspěšnějších a nadprůměrně angažovaných hráčů ve výkonnostně orientovaném tréninkovém programu „Vize 2020“.
Programy zahrnují technicko-taktický tenisový trénink, kondiční přípravu a sparingové zápasy pod dohledem trenérů. Z důvodu zachování kontinuity tréninku je kladen důraz na účast hráčů na tréninkových soustředěních o prázdninách.

V rámci realizačního týmu dochází k úzké spolupráci s fyzioterapeutem, masérkou a mentálním coachem. Vybraným hráčům je vytvořen turnajový plán a zajištěn občasný doprovod na turnajích.Tréninkové programy jsou koncipovány jako roční uzavřený celek. Cyklus tréninku je shodný se školním rokem a je rozšířen o tři prázdninové soustředění.

V rámci programů budou hráči trénovat celkem 43 týdnů v roce.
– 39 týdnů v roce (22-zima / 17-léto) bude probíhat dle rozvrhu technicko-taktický tenisový trénink doplněný kondičním a sparingovým tréninkem.
2 týdny v roce bude probíhat pouze intenzivní kondiční trénink. První týdenní kondiční blok bude na konci zimní sezóny (první dubnový týden) a druhý bude na konci letní sezóny (druhý říjnový týden).
– 2 a půl týdne v roce absolvují hráči trénink v rámci prázdninových soustředění na dvorcích ŽLTC
 

„Vize 2020“

Rozsah tréninkového programu „Vize 2020“:
1 tréninková hod. jednotlivce (60 minut) 1 h týdně
2 tréninkové hod. ve skupině 2-3 h týdně
(2 hráči – 2×60 min./ 3 až 4 hráči – 2×90 min.)
2 kondiční hod. ve skupině 3 h týdně

Sparingový trénink (ve volných hodinách)
– v letní sezóně mohou hráči využívat venkovní kurty pro sparing neomezeně (včetně prázdnin)
– v zimní sezóně mohou hráči využívat kurty v pevné a nafukovací hale pro sparing za poplatek 200,-Kč/hod./kurt

Doplňkové služby pro účastníky programu „Vize 2020“:
– 3 letní soustředění na dvorcích ŽLTC zdarma
– kurt pro trénink s trenérem o letních prázdninách zdarma
– 10% sleva na fyzioterapeutické služby a 3 masáže zdarma
– proplacené startovné na turnajích (při vítězství na turnaji kat. „C“ a při postupu do semifinále dvouhry na turnaji kategorie „B“, „A“)
– koordinace turnajových plánů – příležitostní coaching na soutěžích družstev
– trenérský doprovod – první den konání oblastních přeborů

Účastníci programu „Vize 2020“ jsou povinni (s výjimkou nemoci a zranění) odehrát:
– všechny zápasy družstev za tenisový oddíl ŽLTC Brno
– min. 8 turnajů v zimní / 10 turnajů v letní sezóně
– oblastní přebory v zimní i v letní sezóně (v odpovídající věkové kategorii)

 

„Tým plus 2020“

Rozsah tréninkového programu „Tým plus 2020“:
3 tréninkové hod. ve skupině 3 – 4,5 h týdně
(2 hráči – 60 min. / 3 až 4 hráči – 90 min.)
2 kondiční hod. ve skupině 3 h týdně

Sparingový trénink (ve volných hodinách)
– v letní sezóně mohou hráči využívat venkovní kurty pro sparing neomezeně (včetně prázdnin)
– v zimní sezóně mohou hráči využívat kurty v pevné a nafukovací hale pro sparing za poplatek 200,-Kč/hod./kurt

Doplňkové služby pro účastníky programu „Tým plus 2020“:
– 3 letní soustředění na dvorcích ŽLTC zdarma
– kurt pro trénink s trenérem o letních prázdninách zdarma
– proplacené startovné na turnajích (při vítězství na turnaji kat. „C“ a při postupu do semifinále dvouhry na turnaji kategorie „B“, „A“)
– trenérský doprovod – první den konání oblastních přeborů

Účastníci programu „Tým plus 2020“ jsou povinni (s výjimkou nemoci a zranění) odehrát:
– všechny zápasy družstev za tenisový oddíl ŽLTC Brno
– min. 4 turnaje v zimní / 4 turnaje v letní sezóně

„Tým 2020“

Rozsah tréninkového programu „Tým 2020“:
2 tréninkové hod. ve skupině 2-3 h týdně
(2 hráči – 2×60 min./3 až 4 hráči – 2×90 min.)
2 kondiční hod. ve skupině 3 h týdně

Sparingový trénink (ve volných hodinách)
– v letní sezóně mohou hráči využívat venkovní kurty pro sparing neomezeně (včetně prázdnin)
– v zimní sezóně mohou hráči využívat kurty v pevné a nafukovací hale pro sparing za poplatek 200,-Kč/hod./kurt

Doplňkové služby pro účastníky programu „Tým 2020“:
– 3 letní soustředění na dvorcích ŽLTC zdarma
– kurt pro trénink s trenérem o letních prázdninách zdarma
– proplacené startovné na turnajích (při vítězství na turnaji kat. „C“ a při postupu do semifinále dvouhry na turnaji kategorie „B“, „A“)
– trenérský doprovod – první den konání oblastních přeborů

Účastníci programu „Tým 2020“ jsou povinni (s výjimkou nemoci a zranění) odehrát:
– všechny zápasy družstev za tenisový oddíl ŽLTC Brno

 

Metodika tréninkového systému

Tréninková koncepce našeho klubu má za cíl pokrýt široké spektrum hráčů a nabídnout všem věkovým a výkonnostním kategoriím dlouhodobý tenisový růst. Dalším prioritním cílem je, aby trénink děti dlouhodobě bavil a motivoval. V žákovských kategoriích je velmi důležité, aby hráči nebyli přetěžováni a rozvíjeli své mentální, tenisové a motorické schopnosti postupně. Jedním z problémů při výchově mladých talentů v Česku je fakt, že se trénuje příliš stereotypně a příliš velké tenisové objemy. Drilují se údery a málo pozornosti se věnuje rozvoji taktiky a herního myšlení. Ve čtrnácti letech jsou takoví hráči na vrcholu, ale pak často přichází krize a výkonnostní propad.

Vzali jsme si z minulosti jedno velké ponaučení. Tenisté a hráčky se nesmí tenisem přesytit. Proto jsou naše tréninkové programy nastaveny tak, že u mladšího žactva je maximální počet hodin tenisového tréninku 7 hod. týdně (program „Vize 2020“) Tento objem s rostoucím věkem pomalu navyšujeme. U žákovských kategorií klademe důraz na všestrannou kondiční průpravu (2-4 hod. týdně) a sportovní aktivity pro posílení týmového ducha a zpestření tréninkového procesu (soustředění, doplňkové kolektivní sporty, výlety).
Do tenisového, kondičního a sparingového tréninku jsou integrováni všichni hráči klubu. Takže hráči z programu „Vize 2020“ mohou trénovat společně s hráči z programů „Tým plus 2020“ a „Tým 2020“. I hráči trénující privátně mohou trénovat s hráči trénujícími v jednotlivých programech. Skupiny jsou sestavovány podle herní vyspělosti a věku. Individuální požadavky hráčů řešíme možností přiobjednání tréninku (např. individuálních hodin) nad rámec programů.

 

Střednědobé cíle:
– dovést jednotlivce a družstva mládeže ŽLTC na špičku v Jihomoravském kraji, v ČR
– pravidelný postup družstev mládeže na MČR
– dostat do dvou let nejméně 8 hráčů do TSM
– vytvoření a udržení pevných sociálních vztahů mezi hráči, silný kolektiv vytváří výjimečné hráče
– transparentní plánování tréninkových nákladů díky zjednodušenému vyúčtování
(čtvrtletní paušální platby)

 

Dlouhodobé cíle:
– budování nad-regionálního „image“ oddílu (TOP centrum mládeže v Brně a okolí)
– centralizovat nejlepší hráče ve věku 10ti – 18ti let do uceleného systému 
– vychovat v horizontu pěti let nejméně 3 reprezentanty v mládežnických kategoriích – vychovat v horizontu osmi let 5 hráčů/hráček s žebříčkem ATP nebo WTA – dostat většinu našich hráčů na potřebnou herní úroveň, umožňující získat stipendium v USA – postupné doplňování hráčského kádru týmů „A“ a „B“ dospělých vlastními hráči