Žideničtí tygři

Tréninkové metody

Naše tréninkové metody se liší podle věku, schopností a motivace žáků. Dlouholeté zkušenosti v tréninku mládeže nám pomohly vytvořit následující systém výuky, který zohledňuje nejen věk, ale také individuální nároky hráčů.

 

4 – 7 let (minitenis)

Naši nejmladší žáci trénují na zmenšeném, tzv. minitenisovém dvorci. Hrají s malými, lehkými raketami a s měkkými, pomalu odskakujícími míči. Díky takovému vybavení se děti učí rychleji a mají větší radost ze hry a z času stráveného na kurtě. Během dvou, tří let si děti mohou vyzkoušet také minikariéru velkého hráče (od oddílových turnajů až po MČR). Získají první minizkušenosti – poznají, jak chutná tenisový život.

 

8 – 9 let (babytenis)

Hráči si zvykají na standardní tenisový kurt, což není pro osmileté děti při správném metodickém postupu žádný problém. Použití „babytenisových“ míčů a postupné zvětšování dvorce tento přechod velmi ulehčí. Kromě adaptace na velký dvorec a klademe důraz na správné technické provedení všech úderů. Začínáme také intenzivněji soutěžit. Pro tuto věkovou skupinu je tenisový trénink bez soupeření nudou. Chce to„Action“! Při použití speciálních míčů mohou osmi a devítileté děti trénovat všechny herní situace, dohrávat body proti sobě navzájem, využívat pestré škály úderů, hrát herní cvičení bez trenéra resp. pouze za jeho asistence a již po relativně krátké době tréninku hrát zajímavé cvičné zápasy. Toto je s normálními míči, z důvodu jejich váhy a vysokého odskoku, velmi problematické. (Při hře s normálními míči, končí většina bodů tím, že míč jednoho hráče přeskočí, popřípadě že jeden z hráčů zahraje „nechytatelně rychlý úder“, bez jakéhokoli taktického záměru, kamkoli do soupeřovy poloviny dvorce.) Naší úlohou je tedy nejen výuka techniky, ale také organizace různých soutěží s důrazem na taktiku a herní inteligenci.

 

10 – 18 let (žáci a dorostenci)

Tuto kategorii rozdělujeme na dvě skupiny, u nichž používáme odlišné, cílům a zájmům odpovídající tréninkové metody:

1) Nezávodní hráči – nemají tolik zkušeností, hrají tenis spíše pro zábavu.

2) Závodní hráči – potřebují už od malička pravidelný, vysoce specializovaný trénink, pro dosažení co možná nejlepších výsledků na turnajích a soutěžích družstev. V této kategorii se už hraje s plnohodnotnými míči a podle standardních tenisových pravidel (tj. na dva vítězné sety).

 

Základní fragmenty rozvoje závodních hráčů:

 

TECHNIKA

Klademe důraz na perfektní technické provedení a vyrovnanost všech úderů s výhledem na budoucí rozvoj účinnosti a tvrdosti. Snažíme se také o procvičování nestandardních úderů (topspin-volej, half-volej, „kraťas“, lob)

 • servis/return,
 • základní údery,
 • volej/smeč,
 • ostatní údery.

 

TAKTIKA– DVOUHRA/ČTYŘHRA

Všechny údery trénujeme v herních situacích (využití geometrie kurtu, rozvoj předvídavosti, vnímání pozice hráče na kurtě). Modelová cvičení s upravenými pravidly slouží k pochopení ofenzivní a defenzivní hry a k nácviku základních taktických tahů proti různým herním stylům. Stále se zaměřujeme na umístění a jistotu úderů.

 • herní inteligence (načasování rizika, procentuální tenis – hra křížem, 1m nad síť…),
 • schopnost analýzy (slabiny/zbraně)-schopnost rozhodnutí,
 • ovládnutí herních situací (kombinace 2-3 úderů)-použití ve hře,
 • plánování strategie před zápasem (na koho, na co).

 

KONDICE

Soustředíme se především na trénink koordinace a rychlosti v krátkých sprintech (různé variace-vějíř se sbíráním míčů, slalom, starty z poloh, sprint do schodů). Vytrvalost v této kategorii rozvíjíme díky míčovým hrám (florbal, fotbal, házená).

Všeobecné schopnosti: koordinace, rychlost, síla, vytrvalost.

Specifické (koordinační) schopnosti:

 • technika pohybu nohou („side steps“, „split step“, malé krůčky na špičkách, boční a předozadní pohyb-jejich kombinace),
 • reakční schopnost (start na míč, změna směru…),
 • prostorově orientační schopnost,
 • rovnováhová schopnost,
 • kinest.- diferenciační schopnost (nervosvalová koordinace „oko-ruka“),
 • rytmická schopnost („timing“, střídání napětí a uvolnění),
 • schopnost přestavby pohybů (přizpůsobení se různým podmínkám, reakce na náhlé změny…).

 

PSYCHIKA

Spíše než výhru nebo prohru hodnotíme výkon, snahu, bojovnost a chování našich svěřenců! Smysl pro fair-play. Zdravou soutěživost a mentální odolnost hráčů upevňujeme v tréninkových vyzývacích zápasech. Učíme hráče zvládat vlastní chyby, pomáháme v rozvoji sebedůvěry a důslednosti. Nacvičujeme koncentraci za pomoci „tenisových rituálů“.

V tréninku:

 • tréninková morálka (včasný příchod, rozcvičení, intenzita tréninku…),
 • koncentrace (vnímání pokynů trenéra, rozptylování se mluvením, vliv přihlížejících rodičů),
 • týmové myšlení (vztahy a spolupráce s ostatními hráči, respekt, „fairness“…).

V zápase:

 • psychická odolnost (sebedůvěra, pozitivní myšlení, vůle zvítězit/ nervozita, zlost…),
 • ovládnutí rituálů a správného chování před/během/po zápase (mentální příprava na soupeře/na různé zápasové podmínky, reakce na stresové situace např. nesportovní chování diváků/ soupeře, chybný výrok rozhodčího, vyrovnání se s prohrou/výhrou a poučení se z ní…).

 

ZÁPASOVÁ ZKUŠENOST

Pořádáním velkého množství turnajů všech věkových kategorií dáváme našim hráčům možnost získávat cenné zápasové zkušenosti. Tento často podceňovaný faktor bývá zvláště ve vyrovnaných zápasech rozhodující. Pomáháme hráčům při tvorbě turnajových plánů a motivujeme je k větší aktivitě v tomto směru.

 • turnaje, zápasy družstev, tréninkové zápasy (kvantita/kvalita odehraných zápasů),
 • správné plánování (přípravné období/zápasové období/pauza).

 

ZDRAVOTNÍ STAV

Zdraví svěřenců je pro nás prioritní, proto se tr. tým rozhodl pro realizaci následujících vyšetření:

Sportovní lékařské vyšetření / Vyšetření pohybového aparátu (Fyzioterapeutické vyšetření)

Obě prohlídky mají význam preventivní a zároveň dávají hráčům a nám trenérům zpětnou vazbu o kvalitě tréninku – spolupráce doktora a fyzioterapeuta s naším kondičním trenérem.

 • prevence zranění – pravidelné prohlídky,tvorba individuálních tr. plánů – kompenzační cvičení (různá stavba těla, svalové disbalance -ohrožené partie, omezený rozsah pohybu, rychlý růst…),
 • správné vybavení (délka a váha rakety, tvrdost výpletu, boty…),
 • správné návyky (spánek, strava, pitný režim, přísun minerálů, doplňky stravy, regenerace, rozcvičení, technika úderů, uvolněnost …).