COACHING ŽLTC

ZIMA 2016/2017

Přítomnost trenéra na turnajích je v dnešním špičkovém tenise nezbytná. Nejen u dospělých, ale také v mládežnických kategoriích je velmi prospěšné, když trenér vidí svého svěřence „naostro“ v zápase.  Velmi často fungují hráči po technické, taktické a mentální stránce v zápasovém stresu jinak než na tréninku. Je důležité, aby slabiny a nedostatky, které v zápasech vyplavou na povrch, vyhodnotil trenér a okamžitě na nich pracoval. Proto se trenérský tým rozhodl nadále pokračovat v doprovodu hráčů na vybraných turnajích i v sezóně 2016/17

Koučující trenéři: Božek, Kartus, Světlík, Košír, Bartl, Hečko, Uhrová, Belatka

Realizace:

1)Hráči, kteří se projektu „Coaching ŽLTC 2016/17“ zúčastní, pošlou závaznou přihlášku a turnajový plán do 29.11. svým vedoucím trenérům a současně šéftrenérovi Božkovi.

2)Turnajový plán bude případně upraven po konzultaci s trenéry.

3)Na základě turnajových plánů, vypracuje trenérský tým seznam turnajů pod dohledem trenérů a harmonogram kdy a který trenér bude hráče na turnajích doprovázet. Hráči budou na začátku sezóny o harmonogramu informováni.

4)Individuální domluva na doprovodu mezi trenéry a hráči (v průběhu sezóny).

Cena:
– na honoráři trenérů se podílí hráči a klub ŽLTC, který nadále projekt „Coaching ŽLTC 2016/17“ finančně podporuje

– platba hráčů trenérovi bude záviset na počtu hráčů na turnaji

Doplňkové informace:
Při tvorbě harmonogramu turnajů pod dohledem trenérů bude zohledněna důležitost turnajů, efektivita-počet přihlášených hráčů ŽLTC na turnaji a příslušnost hráčů k trenérům.
Doprovodem trenéra je myšlena trenérova přítomnost při zápasech, nikoliv odvoz hráčů na turnaj a dozor mezi zápasy (na turnajích budou tedy současně trenéři i rodiče). Trenér má za úkol zajistit rozehrávku (pokud to umožní organizace turnaje), shlédnout a vyhodnotit (s hráčem) zápas. Věříme, že tato služba povede nejen ke zkvalitnění přípravy a lepším výsledkům, ale také i k upevnění vztahů mezi trenéry, rodiči a hráči!


Zobrazit všechny aktuality